پاکت یکرو شفاف یکرو متالایز

پاکت یکرو شفاف یکرو متالایز تهیه شده از 2 الی 4 لایه مواد فود گرید و کاملا بهداشتی جهت وکیوم کردن انواع مواد غذایی و فرآورده های گوشتی از جمله میگو ، ماهی ، مرغ ، سوسیس و کالباس و همچنین خشکبار و سایر مواد غذایی مورد استفاده قرار میگیرد

پاکت دور شفاف

نام دیگر پاکت دور شفاف پاکت وکیوم نام دارد که بنا به سفارش  از 2 الی 4 لایه مواد فود گرید مخصوص بسته بندی هر ماده غذایی و فرآورده های گوشتی از جمله میگو ، ماهی ، مرغ ، سوسیس و کالباس و همچنین خشکبار و سایر مواد غذایی که نیاز به وکیوم شدن دارند مورد استفاده قرار میگیرد

پاکت مرکز دوز

این نوع پاکت از یک نوع  دوخت مرکز که قابلیت جابجایی تا منتها علیه راست و چپ و یک دوخت انتهایی است، که از انواع لفافهای دو و چند لایه شفاف ، متالایز و … تولید میگردد

پاکت بغل کاست دار مرکز دوز

این نوع پاکت از یک دوخت مرکز که قابلیت جابجایی تا منتها علیه چپ یا راست را داراست و یک دوخت انتهایی، و از انواع لفافهای دو و چند لایه شفاف ، متالایز ، فویل و …  تولید شده و مورد استفاده قرار میگیرد

پاکت بغل کاست دار 5 طرف دوخت

این نوع پاکت از4 دوخت اطراف کاست ها و یک دوخت انتهایی داراست و از انواع لفافهای دو  و چند لایه شفاف، متالایز ، فویل و درصورت سفارش ترکیبی از لفافهای مختلف و بسته به سلیقه مصرف کننده تولید و مورد استفاده قرار میگیرد

پاکت گرافت

این نوع پاکتها معمولا جهت بسته بندی انواع آجیل و خشکبار بکار رفته و بنا به سلیقه و سفارش تقاضا دهنده در انواع سه طرف دوخت، ته کاست ، بغل کاست، یکرو شفاف و همچینین زیپدار در ابعاد مختلف پاکت شده و مورد استفاده قرار میگیرد

پاکت ته کاست دار زیپدار

این نوع پاکت بصورت ایستاده قرار میگرد و بدلیل زیپ آن میتوان از این نوع پاکت در چند مرحله نیز استفاده کرد که از انواع لفافهای دو و چند لایه شفاف ، متالایز و فویل تولید و حتی میتوان در آنها دسته ، آسان باز شو و کلاه مکزیکی نیز بنا ه درخواست مصرف کننده اعمال نمود

پاکت ته کاست دار

این نوع پاکت با استفاده از هر نوع لفاف دو و چند لایه و حتی ترکیبی از دو لفاف مانند شفاف و متالایز تولید و بسته به مصرف و سفارش ابعاد آن تغییر و در اختیار مصرف کننده قرار میگیرد

پاکت سه طرف دوخت دورو فویل

برای تولید این نوع پاکت صرفا از لفافهای سه لایه فویل استفاده نمیشود بلکه انواع پاکت دوروشفاف و یکرو شفاف و یکرو متالایز و دورومتالایز نیز به این شیوه قابل پاکت شدن هستند

پاکت دسته دار

این نوع پاکت از انواع لفافهای دو و چند لایه شفاف ، متالایز و فویل با دسته تقویت که از انتهای آنها باز است و پر میشوند و به سفارش مصرف کننده نیز میتوان از سر پاکت دسته را لحاظ نمود

پاکتهای پنجره دار

این نوع پاکتها به لحاظ دیده شدن محتویات داخلشان معمولا جهت بسته بندی انواع آجیل و خشکبار بکار رفته و بنا به سلیقه و سفارش تقاضا دهنده در انواع ته کاست و بغل کاست و زیپدار بنا به سلیقه و سفارش مشتری تولید میگردد